naglowek

Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home > aktualności > wydarzenia 2015 > Pomoc Generowana Empatią. Wsparcie od PGE
Pomoc Generowana Empatią. Wsparcie od PGE PDF

Fundacja PGE – Energia z Serca przekazała Stowarzyszeniu „Łódzkie Hospicjum Dla Dzieci” darowiznę w wysokości 10.000 złotych na realizację projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb pacjentów przebywających pod opieką Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”.

Projekt polegał na zakupie dla potrzeb pacjentów będących pod opieką Stowarzyszenia drobnego sprzętu medycznego niezbędnego w codziennej opiece nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie: filtry do respiratorów, czujniki do pulsoksymetrów oraz rurki tracheostomijne. Celem projektu było podniesienie jakości życia pacjentów.  Adresatami projektu byli  pacjenci będący pod opieką Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci” wymagający stosowania respiratora z Łodzi i z  terenu całego Województwa Łódzkiego. Wykonanie  przedsięwzięcia przyczyniło się do realizacji  następujących celów pożytku publicznego Stowarzyszenia: prowadzenie wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej u nieuleczalnie chorych, zwłaszcza u dzieci, w wybranych grupach jednostek chorobowych oraz wspieranie działalności hospicjum dla dzieci.

(am)


 

Zobacz nas na:

Facebook Page: 394849947319337 Twitter: HospicjumDzieci YouTube: Hospicjumdladzieci External Link: plus.google.com/+StowarzyszenieŁódzkieHospicjumdlaDzieciŁódź

Raport

Raport z wydatkowania 1% za rok 2017 - pobierz

Sprawozdanie merytoryczne pełne za rok 2017 - pobierz

Rachunek zysków i strat za 2017 - pobierz

Bilans za rok 2017 - pobierz

Zakrętaki

do_www

wpłaty online