naglowek
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home > możesz pomóc > wolontariat pracowniczy (CSR)
Wolontariat pracowniczy

Pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz osób potrzebujących, wykorzystując przy tym swoje umiejętności i zdolności, a jednocześnie rozwijając swoje talenty w innych dziedzinach. Firma deleguje pracownika do pracy jako wolontariusza w czasie pracy, przekazuje pomoc rzeczową, wsparcie logistyczne i finansowe.

Z badań przeprowadzonych z inicjatywy kampanii biznesowej ENGAGE wśród firm działających w 11 krajach wynika, że niemal 70% firm bierze udział w tego rodzaju programach; 75% przedstawicieli badanych firm twierdzi, ze zaangażowanie pracowników jest jednym z najlepszych sposobów pomocy społecznościom lokalnym.

Wolontariuszem w wolontariacie pracowniczym może być każdy Zgodnie z art. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – DzU z dnia 29 maja 2003 r. – wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie. Wolontariuszem może być zarówno pracodawca, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, i sam, nie jako pracodawca (osoba prawna), zaangażuje się w świadczenia jako wolontariusz, jak i jego pracownicy. Wolontariuszem w programie wolontariatu pracowniczego mogą być nie tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę u danego pracodawcy, ale też inne osoby współpracujące z pracodawcą na stałe na podstawie innych tytułów prawnych (umowa-zlecenie, tzw. samozatrudnienie, powołanie). Nie ma też znaczenia pełniona funkcja, stanowisko czy zakres odpowiedzialności. Najważniejsze jest to, że jeśli pracownik angażuje się w wolontariat pracowniczy w ramach firmy, powinien móc się w tym zakresie realizować przy jej wsparciu, np. w czasie pracy na określonych zasadach (np. jeden dzień w roku), nie tracąc wtedy wynagrodzenia.

Korzyści dla Firmy - wewnętrzne

 • integracja pracowników i zwiększenie ich zadowolenia, satysfakcji z pracy;
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników zgodnie z planami indywidualnego rozwoju - zdobycie kompetencji, umiejętności społecznych, nowych doświadczeń;
 • zmiana perspektywy z jakiej zatrudnieni w firmie na nią patrzą - staję się ona nie tylko miejscem zarobkowania, ale również realizowania innych celów życiowych;
 • podnoszenie poziomu energii i motywacji w całej firmie;
 • integracja wokół zmian;
 • wzmocnienie więzi emocjonalnych pracowników z firmą, lojalności;
 • łatwiejsze pozyskanie i zatrzymanie wartościowych pracowników;
 • elementy pozytywnej rywalizacji (poprzez konkursy na inicjatywy, projekty wolontarystyczne, itp.);
 • włączenie pracowników w proces podejmowania decyzji;
 • naturalny sposób wyłaniania liderów;
 • budowanie morale, prestiżu pracowników;
 • budowanie sieci współpracy między poszczególnymi działami w firmie;
 • poprawa komunikacji między działami i pracownikami;
 • integracja po fuzji i przejęciu;

Korzyści dla Firmy - zewnętrzne

 • budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie w jej otoczeniu;
 • pozytywny odbiór misji firmy i jej marki;
 • zdobycie poparcia ze strony społeczności lokalnej, a przez to sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie w otoczeniu;
 • wpływ na przyzwyczajenia, preferencje, zapotrzebowanie na produkty firmy;
 • konkurencyjna pozycja na rynkach zachodnich, gdzie powszechna jest społeczna odpowiedzialność biznesu;
 • integralny element raportu społecznego firmy

Korzyści dla pracownika

 • satysfakcja z pożytecznych i wartościowych działań na rzecz innych;
 • weryfikacja życiowych wartości i przekonań;
 • inspiracje i ujście dla kreatywnego myślenia;
 • ułatwienie osobistego rozwoju, samopoznania i doskonalenia się;
 • sposób na realizowanie zainteresowań i pasji;
 • uświadomienie sobie siły sprawczej jaka tkwi w jednostce;
 • sposób na odreagowanie stresów zawodowych;
 • przełamywanie negatywnych stereotypów o ludziach dotkniętych chorobami, niepełnosprawnością.
 • uświadomienie sobie potrzeb i zadań całej społeczności oraz potencjałów w niej tkwiących;

źródło: www.wolontariatpracowniczy.pl

Przykłady wolontariatu pracowniczego

 • pomoc merytoryczna (konsultacje, szkolenia, tłumaczenia, pomoc organizacyjna, biurowa, członkostwo z zarządach organizacji, itp.)
 • pomoc rzeczowa (organizowane przez pracowników zbiórek odzieży, przyborów szkolnych, , zabawek, książek, gier, słodkości, medykamentów, sadzonek kwiatów, itp.)
 • pomoc usługowa (prace remontowe, budowlane, ogrodnicze, podłączenie do internetu, itp.)
 • pomoc drugiej osobie (towarzystwo, wsparcie, korepetycje, rozwijanie zainteresowań, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, zabawa, itp.)
Kontakt:               042/656 9797
 

Zobacz nas na:

Facebook Page: 394849947319337 Twitter: HospicjumDzieci YouTube: Hospicjumdladzieci External Link: plus.google.com/+StowarzyszenieŁódzkieHospicjumdlaDzieciŁódź

Raport

Raport z wydatkowania 1% za rok 2018 - pobierz

Sprawozdanie merytoryczne pełne za rok 2018 - pobierz

Rachunek zysków i strat za 2018 - pobierz

Bilans za rok 2018 - pobierz

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Zakrętaki

do_www

wpłaty online