naglowek
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home > o nas > hospicjum
Kim jesteśmy?

Sprawujemy opiekę nad dziećmi i dorosłymi dotkniętymi przewlekłymi, nieuleczalnymi schorzeniami. Łódzkie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych było pierwszym ośrodkiem w Polsce, które stosowało wentylację mechaniczną u dzieci z przewlekłą niewydolnością oddechową w warunkach domowych.  Obecnie,  ŁHdDiD jest wiodącym ośrodkiem wentylacji domowej dla dzieci i dorosłych w Łodzi i województwie łódzkim. Prowadzi ono domowe leczenie respiratorem u Pacjentów z niewydolnością oddechową zapewniając całodobową pomoc lekarsko-pielęgniarską, zajęcia rehabilitacyjne oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Ponadto Hospicjum zapewnia całościową opiekę medyczną,  psychologiczną,  socjalną,  pedagogiczną i duszpasterską Pacjentom  - dzieciom i dorosłym - cierpiącym na nieuleczalne schorzenia  i zespoły genetyczne, oraz udziela wsparcia rodzinom Pacjentów w czasie opieki nad bliskim i w żałobie.   Łódzkie Hospicjum dla Dzieci jest organizacją pozarządową,
a od listopada 2007 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. W roku 2017 Stowarzyszenie zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Łódzkie Hospicjum dla Dzieci - Łupkowa.

W chwili obecnej (stan na styczeń 2018 r.) pod opieką Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci - Łupkowa znajduje się 82 pacjentów, wśród których większość stanowią dzieci i osoby cierpiące na choroby wieku dziecięcego. Zdecydowana większość podopiecznych korzysta ze wsparcia oddechowego przy pomocy respiratorów.

Źródła finansowania: środki w ramach kontraktu z NFZ.


Organizacja pracy
Hospicjum zabezpiecza opiekę nad chorym przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Do dyspozycji pracowników Hospicjum jest 7 samochodów służbowych. Wizyty pielęgniarek i rehabilitantów w domach pacjentów odbywają się dwa razy w tygodniu, natomiast przez lekarzy Hospicjum pacjenci są badani raz w tygodniu. Zespoły lekarsko - pielęgniarskie pełnią również dyżury pod telefonem w godzinach nocnych i w święta.  

Spotkania z wolontariuszami odbywają się jeden raz w tygodniu (piątek, godz. 16.30, siedziba Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci - Łupkowa - ul. Łupkowa 1).

 Zobacz więcej: wolontariat

 

Zobacz nas na:

Facebook Page: 394849947319337 Twitter: HospicjumDzieci YouTube: Hospicjumdladzieci External Link: plus.google.com/+StowarzyszenieŁódzkieHospicjumdlaDzieciŁódź

Raport

Raport z wydatkowania 1% za rok 2018 - pobierz

Sprawozdanie merytoryczne pełne za rok 2018 - pobierz

Rachunek zysków i strat za 2018 - pobierz

Bilans za rok 2018 - pobierz

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Zakrętaki

do_www

wpłaty online