naglowek
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home > o nas > RODO
RODO

W związku z wchodzącymi w życie 25.05.2018r. nowymi przepisami związanymi z RODO, tj. nowym unijnym rozporządzeniem ujednolicającym regulacje z zakresu ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, dostosowaliśmy się do nowych przepisów.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:


1. Administratorem danych osobowych, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych jest Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa”, 91-528 Łódź, ul. Łupkowa 1.


2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, który będzie czuwał nad przestrzeganiem przez Administratora norm prawnych i zasad wewnętrznych przyjętych w zakresie przetwarzania danych osobowych.


We wszystkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych wskazujemy do kontaktu Inspektora Ochrony danych, który dostępny jest dla Państwa pod adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz nr telefonu: 42 656 97 97.

W przypadku ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt.


Klauzula informacyjna - PACJENT - do pobrania

Klauzula informacyjna - PRACOWNIK - do pobrania


System Monitoringu Wizyjnego


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu wizyjnego jest Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” z siedzibą w: 91-528 Łódź, ul.    Łupkowa 1.

2. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

3. Monitoring obejmuje: wejścia do budynku, parkingi i bramy wjazdowe, hol główny, ciągi komunikacyjne (korytarze) oraz sale chorych.

4. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres 1 miesiąca. Po upływie tego okresu będą one niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

5. Osoby zarejestrowane przez system monitoringu mają prawo: dostępu do swoich danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do zakresu ich    przetwarzania.

6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa”.

 

Zobacz nas na:

Facebook Page: 394849947319337 Twitter: HospicjumDzieci YouTube: Hospicjumdladzieci External Link: plus.google.com/+StowarzyszenieŁódzkieHospicjumdlaDzieciŁódź

Raport

Raport z wydatkowania 1% za rok 2018 - pobierz

Sprawozdanie merytoryczne pełne za rok 2018 - pobierz

Rachunek zysków i strat za 2018 - pobierz

Bilans za rok 2018 - pobierz

Zakrętaki

do_www

wpłaty online