naglowek
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home > o nas > stowarzyszenie
Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Łódzkie Hospicjum dla Dzieci - Łupkowa zostało założone w 1999 roku w celu umożliwienia nieuleczalnie chorym dzieciom powrotu ze szpitala do domu. Do tego czasu, z powodu konieczności prowadzenia stałego nadzoru medycznego oraz stosowania kosztownej aparatury medycznej, nieuleczalnie chore dzieci przez wiele lat były hospitalizowane w Oddziałach Intensywnej Terapii oraz innych Oddziałach Specjalistycznych Szpitali Pediatrycznych. W tym celu Stowarzyszenie powołało NZOZ Łódzkie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Realizując zadania statutowe Stowarzyszenia, NZOZ ŁHdDiD sprawuje opiekę nad dziećmi i dorosłymi dotkniętymi przewlekłymi, nieuleczalnymi schorzeniami. Łódzkie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych było pierwszym ośrodkiem w Polsce, które stosowało wentylację mechaniczną u dzieci z przewlekłą niewydolnością oddechową w warunkach domowych. Obecnie, ŁHdDiD jest wiodącym ośrodkiem wentylacji domowej dla dzieci i dorosłych w Łodzi i województwie łódzkim. Prowadzi ono domowe leczenie respiratorem u Pacjentów z niewydolnością oddechową zapewniając całodobową pomoc lekarsko-pielęgniarską, zajęcia rehabilitacyjne oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Ponadto Hospicjum zapewnia całościową opiekę medyczną, psychologiczną, socjalną, pedagogiczną i duszpasterską Pacjentom - dzieciom i dorosłym - cierpiącym na nieuleczalne schorzenia, nowotworowe i zespoły genetyczne, oraz udziela wsparcia rodzinom Pacjentów w czasie opieki nad bliskim i w żałobie. Łódzkie Hospicjum dla Dzieci jest organizacją pozarządową, a od listopada 2007 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.


Rodzaj finansowania.
Jako organizacja pozarządowa Non Profit Stowarzyszenie środki pozyskuje z darowizn od osób fizycznych i prawnych.

 

Zobacz nas na:

Facebook Page: 394849947319337 Twitter: HospicjumDzieci YouTube: Hospicjumdladzieci External Link: plus.google.com/+StowarzyszenieŁódzkieHospicjumdlaDzieciŁódź

Raport

Raport z wydatkowania 1% za rok 2018 - pobierz

Sprawozdanie merytoryczne pełne za rok 2018 - pobierz

Rachunek zysków i strat za 2018 - pobierz

Bilans za rok 2018 - pobierz

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Zakrętaki

do_www

wpłaty online