naglowek
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home > o nas > stowarzyszenie > budujemy ośrodek


Budujemy Wieloprofilowy Ośrodek dla Przewlekle Chorych Dzieci

Stowarzyszenie "Łódzkie Hospicjum dla Dzieci - Łupkowa" buduje wieloprofilowy ośrodek przy ul. Łupkowej 1 w Łodzi. Powstaje tam budynek, w którym znajdzie się oddział stacjonarny dla pacjentów niewydolnych oddechowo, siedziba Hospicjum, magazyn sprzętu medycznego, gabinety rehabilitacji, sala konferencyjna oraz gabinet stomatologiczny. Budowa możliwa jest dzięki środkom pozyskanym w ramach kampanii 1% podatku, z darowizn i zbiórek prowadzonych na ten cel. Zachęcamy do wsparcia budowy - każda złotówka przekłada się na pomoc chorym, którzy nie mogą samodzielnie oddychać. Poniżej prezentujemy kalendarium budowy oraz najważniejsze informacje dotyczące inwestycji. 

   


Kalendarium przebiegu procesu inwestycyjnego

dla budowy Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci

na działce nr 125/6 (obręb B-20)

zlokalizowanej w Łodzi, przy ul. Łupkowej 1Segment A Opieka stacjonarna z pomieszczeniami lekarskimi i obsługującymi.

Segment B Zespół opieki domowej i pomieszczenia pomocnicze, administracja

Segment C Wolontariat i sala konferencyjna

Segment D Stomatologia i rehabilitacja

Segment E Garaż z pomieszczeniami technicznymi i magazynem sprzętu technicznego


13.04.2016r. – Uroczyste poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego – relacja z wydarzenia dostępna TUTAJ

27.04.2016r. - Uroczyste otwarcie Centrum Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej ŁUPKOWA   TUTAJ


01-30.04.2017r.

Prace ogólnobudowlane i wykończeniowe

Segment A

Naklejenie fototapet na ścianach

Wykonanie zadaszeń nad wejściami

Segment B

Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach

Zabudowy z płyt g-k na ścianach i sufitach

Malowanie ścian wewnętrznych

Częściowe ułożenie płytek podłogowych i ściennych wraz z cokołami

Częściowe wykonanie sufitów rastrowych z płytami dźwiękochłonnymi

Częściowe wykonanie zadaszeń wejściowych

Gruntowanie tynków wewnętrznych

Segment C

Segment D

Gładzie na ścianach i sufitach

Zabudowy z płyt g-k na ścianach i sufitach

Malowanie ścian wewnętrznych

Częściowe ułożenie płytek podłogowych i ściennych wraz z cokołami

Częściowe wykonanie sufitów rastrowych z płytami dźwiękochłonnymi

Segment E

Wykonanie izolacji posadzki garażu w piwnicy

Wykonanie płyty dociskowej warstw posadzkowych w piwnicy

Wykonanie części tynków wewnętrznych

Malowanie części pomieszczeń

Prace instalacyjne

Montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

Montaż elementów alarmowych i niskoprądowych

Montaż elementów oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego

Zagospodarowanie terenu

Niwelacja terenu wokół budynku, naniesienie warstwy humusu oraz obsadzenie trawą od strony frontowej budynku.

Częściowe wykonanie opaski wokół budynku

Częściowe wykonanie chodników

Montaż części ogrodzenia panelowego i bram.

Montaż zewnętrznych opraw oświetleniowych.

Wykonanie fragmentów ogrodzenia terenu.


01-31.03.2017r.

Prace ogólnobudowlane i wykończeniowe

Segment A

Malowanie ścian wewnętrznych

Montaż części okładzin ściennych w łazienkach

Wykonanie zadaszeń nad wejściami

Montaż osprzętu łazienkowego Merida.

Montaż agregatu i UPS.

Segment B

Zabudowy z płyt g-k

Segment D

Gładzie na ścianach i sufitach

Segment E

Wykonanie zabezpieczeń pożarowych i zamka antypanicznego w kotłowni

Prace instalacyjne

Montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego i UPS.

Montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

Montaż elementów alarmowych i niskoprądowych

Montaż elementów oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego

Realizacja wymiennikowni i kotłowni dla systemu ogrzewczego budynku.

Zagospodarowanie terenu

Wykonanie fundamentu pod agregat prądotwórczy.

Wykonanie fragmentów ogrodzenia terenu.


01-28.02.2017r.

I. Prace ogólnobudowlane i wykończeniowe

Segment A

Malowanie ścian wewnętrznych

Montaż drzwi i ościeżnic – silikonowanie

Wykonanie zadaszeń nad wejściami

Wykonanie zabezpieczeń i przejść pożarowych.

Segment B

Zabudowy z płyt g-k

Gładzie na ścianach i sufitach

Malowanie ścian wewnętrznych

Montaż drzwi i ościeżnic – silikonowanie

Częściowe ułożenie płytek podłogowych i ściennych wraz z cokołami

Częściowe wykonanie sufitów kasetonowych

Montaż i wyposażanie oraz uruchomienie części osprzętu w serwerowni

Wykonanie zabezpieczeń i przejść pożarowych.

Segment C

Częściowe wykonanie wycieraczek systemowych

Segment D

Gładzie na ścianach i sufitach

Zabudowy z płyt g-k

Segment E

Częściowe malowanie pomieszczeń wewnętrznych

Wykonanie gładzi gipsowych

Zabudowy z płyt g-k

Wykonanie zabezpieczeń i przejść pożarowych.

Prace instalacyjne

Montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

Montaż elementów alarmowych i niskoprądowych

Montaż elementów oświetlenia

Wykonanie zabezpieczeń i przejść pożarowych.

Wykonanie części instalacji wodociągowej segment E

Realizacji wymiennikowni i kotłowni dla systemu ogrzewczego budynku.

Zagospodarowanie terenu

Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej zewn. – roboty montażowe

II. Istotne zagadnienia związane z inwestycją

Zgłoszono do odbiorów sanepidu, p.poż i PINB budynek w zakresie pierwszego etapu inwestycji.

Wykonano częściowe odbiory robót i przekazanie wykonanych prac od firmy VESTER wraz z listą uzupełnień i poprawek do wniesienia w dalszym etapie prac.

Przedstawiono Wykonawcy – firmie VESTER listę prac dodatkowych do wykonania w późniejszym terminie.

Odebrano prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany zamienny dla budynku.

Przeprowadzono odbiory budynku w zakresie sanepidu, p.poż i Inspekcji Nadzoru Budowlanego.

Przygotowano oferty i wyłoniono dostawcę agregatu prądotwórczego dla inwestycji.

Przygotowano oferty i wyłoniono dostawcę UPS dla modułu A inwestycji.

Podczas odbioru pożarowego inspektor wskazał uchybienia w raporcie odbioru budynku – przekazano je do uzupełnienia firmie VESTER.

Podjęto decyzję o zmianie czynnika w układzie ciepła technologicznego central dachowych z wody na glikol, a co za tym idzie wykonaniu dodatkowego wymiennika, pompy i osprzętu dla tego układu.


01-31.01.2017r.

I. Prace ogólnobudowlane i wykończeniowe

Segment A

Montaż drzwi i ościeżnic

Montaż pilastrów ozdobnych w korytarzach

Montaż paneli załóżkowych w pokojach

Montaż betonowych, dekoracyjnych płyt betonowych, architektonicznych - ściennych

Malowanie ścian wewnętrznych

Częściowe wykonanie wykładzin obiektowych na podłogach i ścianach wraz z dylatacjami i cokołami

Częściowe wykonanie zadaszeń wejściowych oraz okładzin elewacyjnych

Montaż osprzętu dla niepełnosprawnych w łazienkach

Montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

Montaż elementów alarmowych i niskoprądowych

Montaż elementów oświetlenia LED

Segment B

Malowanie ścian wewnętrznych

Montaż betonowych, dekoracyjnych płyt betonowych, architektonicznych - ściennych

Częściowe ułożenie płytek podłogowych i ściennych wraz z cokołami

Częściowe wykonanie sufitów kasetonowych

Częściowy montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami

Częściowe wykonanie zadaszeń wejściowych

Częściowe wykonanie zewnętrznych niszy okiennych oraz zadaszeń wejściowych

Montaż i wyposażanie oraz uruchomienie części osprzętu w serwerowni

Segment C

Wykonanie obróbek blacharskich

Częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian budynku

Częściowa zabudowa nisz okiennych - zewnętrznych

Częściowe wykonanie zewnętrznych niszy okiennych oraz zadaszeń wejściowych

Częściowe wykonanie wycieraczek systemowych

Segment D

Częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian budynku

Wykonanie cokołów zewnętrznych z tynkiem żywicznym

Wykonanie obróbek blacharskich

Gruntowanie tynków wewnętrznych

Prace instalacyjne

Instalacje elektryczne wewnętrzne segmenty A, B i D i E

Montaż opraw oświetleniowych segmenty A, B, D

Instalacja KD i SSWiN, przyzywowa i dzwonkowa  segmenty A, B, D

Instalacja teletechniczna i komputerowa segmenty A, B

Wykonanie części instalacji wodociągowej segment E

Wykonanie części instalacji wodociągowej segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Regulacja i montaż instalacji centralnego ogrzewania segment A, B, C, E

Realizacji wymiennikowni, kotłowni oraz zewnętrznych odwiertów sond głębinowych wraz z osprzętem na potrzeby systemu ogrzewczego budynku.

Zagospodarowanie terenu

Odwierty głębinowe sond na potrzeby dolnego źródła pomp ciepła wraz z osprzętem i podłączeniem.

Wykonanie części instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

II. Istotne zagadnienia związane z inwestycją

Konieczne jest podpisanie umowy z dostawcą energii elektrycznej i gazu docelowego.

Za wykonanie przyłącza gazowego odpowiada firma Soliventus – do czasu odbioru i olicznikowania przyłącza budowa korzysta z gazu LPT.

Do odbioru budynku konieczne jest przedstawienie wanny dla pacjentów w łazience centralnej, zgłaszam konieczność wyboru wanny.

Ponieważ konieczne jest wyposażenie budynku w agregat prądotwórczy oraz podtrzymanie UPS rozpoczynamy procedury wyboru ofert dostawy tych urządzeń.

Przygotowuje budowę i dokumentację do zbliżających się odbiorów administracyjnych sanepidu, p.poż, i PINB.


01-31.12.2016r.

Prace ogólnobudowlane i wykończeniowe

Segment A

Malowanie ścian wewnętrznych

Wykonanie wylewek samopoziomujących

Częściowe wykonanie wykładzin obiektowych na podłogach i ścianach wraz z dylatacjami i cokołami

Częściowe wykonanie sufitów kasetonowych

Montaż drzwi i ościeżnic

Montaż osprzętu dla niepełnosprawnych w łazienkach

Montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

Montaż elementów alarmowych i niskoprądowych

Montaż elementów oświetlenia LED

Ułożenie okablowania CCTV

Częściowe wyposażenie serwerowni – szafy, routery, rejestratory, zasilacze, UPS

Segment B

Malowanie ścian wewnętrznych

Częściowe wykonanie wykładzin obiektowych na podłogach i ścianach wraz z dylatacjami i cokołami

Częściowe ułożenie płytek podłogowych i ściennych wraz z cokołami

Częściowe wykonanie sufitów kasetonowych

Zabudowy z płyt g-k i farmacell

Częściowy montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami

Częściowe wykonanie zadaszeń wejściowych

Częściowe tynkowanie elewacji budynku

Montaż i wyposażanie oraz uruchomienie części osprzętu w serwerowni

Segment C

Wykonanie obróbek blacharskich

Częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian budynku

Częściowa zabudowa nisz okiennych - zewnętrznych

Częściowe wykonanie wycieraczek systemowych

Segment D

Częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian budynku

Wykonanie cokołów zewnętrznych z tynkiem żywicznym

Wykonanie obróbek blacharskich

Gruntowanie tynków wewnętrznych

Segment E

Częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian budynku

Montaż drzwi zewnętrznych i p. pożarowych

Częściowe malowanie pomieszczeń wewnętrznych

Prace instalacyjne

Montaż rozdzielni wnętrzowych segmenty A, B i D

Instalacje elektryczne wewnętrzne segmenty A, B i D

Montaż opraw oświetleniowych segmenty A, B, D, E

Instalacja KD i SSWiN, przyzywowa i dzwonkowa  segmenty A, B, D

Instalacja teletechniczna i komputerowa segmenty A, B

Instalacja odgromowa

Wykonanie części instalacji wodociągowej segment E

Wykonanie części instalacji wodociągowej segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Uruchomienie i regulacja instalacji centralnego ogrzewania segment A, B, C, E

Realizacji wymiennikowni, kotłowni oraz zewnętrznych odwiertów sond głębinowych wraz z osprzętem na potrzeby systemu ogrzewczego budynku.

Zagospodarowanie terenu

Wykonanie części śmietnika

Częściowe wykonanie zjazdów na działkę wraz z chodnikami zewnętrznymi

Częściowe wykonanie opaski wokół budynku

Wykonanie części instalacji elektrycznych zewnętrznych

Wykonanie części instalacji kanalizacji sanitarnej zewn. – roboty ziemne

Wykonanie części instalacji kanalizacji sanitarnej zewn. – roboty montażowe

Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej zewn. – roboty ziemne

Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej zewn. – roboty montażowe

Odwierty głębinowe sond na potrzeby dolnego źródła pomp ciepła wraz z osprzętem i podłączeniem.


01-30.11.2016r.

I. Prace ogólnobudowlane i wykończeniowe

Segment A

Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach

Gruntowanie gładzi gipsowych przed malowaniem

Wykonanie wylewek samopoziomujących

Częściowe wykonanie wykładzin obiektowych na podłogach

Zabudowy z płyt g-k

Częściowe wykonanie sufitów podwieszonych

Częściowe wykonanie sufitów rastrowych

Częściowe wykonanie wycieraczek systemowych

Częściowe wykończenie elewacji

Częściowe wykonanie zadaszeń nisz wejściowych

Częściowa zabudowa nisz okiennych – zewnętrznych

Montaż elementów oświetlenia LED

Montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych

Montaż central alarmowych i niskoprądowych

Ułożenie okablowania CCTV

Częściowe wyposażenie serwerowni – szafy, routery, rejestratory, zasilacze, UPS

Segment B

Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach

Gruntowanie tynków wewnętrznych

Malowanie ścian wewnętrznych

Wykonanie wylewek samopoziomujących

Częściowe ułożenie płytek podłogowych i ściennych wraz z cokołami

Częściowe wykonanie sufitów kasetonowych

Montaż ścianki mobilnej w sali odpraw

Zabudowy z płyt g-k i farmacell

Częściowy montaż drzwi zewnętrznych z ościeżnicami

Częściowe wykonanie okablowania i osprzętu elektrycznego

Częściowa zabudowa nisz okiennych - zewnętrznych

Częściowe wykonanie zadaszeń wejściowych

Częściowe wykończenie elewacji

Częściowe wykonanie wycieraczek systemowych

Częściowe wykończenie elewacji – ocieplenie i tynk

Segment C

Częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian budynku

Częściowa zabudowa nisz okiennych - zewnętrznych

Wykonanie obróbek blacharskich

Częściowe wykonanie wycieraczek systemowych

Segment D

Częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian budynku

Wykonanie cokołów zewnętrznych z tynkiem żywicznym

Wykonanie obróbek blacharskich

Gruntowanie tynków wewnętrznych

Segment E

Montaż drzwi zewnętrznych i p. pożarowych

Częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian budynku

Częściowe malowanie pomieszczeń wewnętrznych

Częściowe wykonanie okablowania i osprzętu elektrycznego

Częściowy montaż oświetlenia

Częściowe wykonanie instalacji odgromowej

Prace instalacyjne

Montaż rozdzielni wnętrzowych segmenty A, B i D

Instalacje elektryczne wewnętrzne segmenty A, B i D

Montaż opraw oświetleniowych segmenty A, B i D

Instalacja KD i SSWiN, przyzywowa i dzwonkowa  segmenty A, B

Instalacja teletechniczna i komputerowa segmenty A, B

Wykonanie części instalacji wodociągowej segment E

Wykonanie części instalacji wodociągowej segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Wykonanie części instalacji centralnego ogrzewania segment A, B, C, E

Realizacji wymiennikowni, kotłowni oraz zewnętrznych odwiertów sond głębinowych wraz z osprzętem na potrzeby systemu ogrzewczego budynku.

Zagospodarowanie terenu

Wykonanie części śmietnika

Częściowe wykonanie zjazdów na działkę wraz z chodnikami zewnętrznymi

Częściowe wykonanie opaski wokół budynku

Wykonanie części instalacji elektrycznych zewnętrznych

Wykonanie części opraw oświetleniowych zewnętrznych

Uziom fundamentowy, instalacja odgromowa segmentów E

Montaż lamp najazdowych

Wykonane przyłączy pod wpusty deszczowe chodników

Wykonanie części instalacji kanalizacji sanitarnej zewn. – roboty ziemne

Wykonanie części instalacji kanalizacji sanitarnej zewn. – roboty montażowe

Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej zewn. – roboty ziemne

Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej zewn. – roboty montażowe

II. Istotne zagadnienia związane z inwestycją

Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wycinkę drzew.

Przygotowanie do kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w zakresie realizacji inwestycji.

Przygotowanie rezerwowego źródła ogrzewania LPG na czas zimy, do momentu uruchomienia pomp ciepła lub gazu docelowego. Wybór systemu ciepłowniczego, zamówienia elementów systemu. Przeróbka pieca gazowego na potrzeby LPG. Organizacja prac adaptacyjnych na potrzeby kotłowni tymczasowej.


01-31.10.2016r.

Segment A

Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach

Gruntowanie gładzi gipsowych przed malowaniem

Częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian budynku

Częściowe wykończenie elewacji

Montaż podokienników granitowych

Zabudowy z płyt g-k

Częściowe wykonanie wycieraczek systemowych

Wykonanie wylewek samopoziomujących

Segment B

Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach

Zabudowy z płyt g-k

Zabudowy z płyt Fermacell

Montaż podokienników granitowych

Częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian budynku

Gruntowanie tynków wewnętrznych

Wykonanie rynien dachowych

Montaż drzwi zewnętrznych

Częściowe wykonanie izolacji przeciwwodnych

Częściowe wykonanie termoizolacji i izolacji akystycznej

Częściowe wykonanie warstwy podkładowej z chudego betonu

Częściowe wykonanie posadzek

Prace wykończeniowe

Wykonanie sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej

Częściowe wykończenie elewacji

Częściowe wykonanie wycieraczek systemowych

Segment C

Częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian budynku

Częściowe wykończenie elewacji

Częściowe wykonanie wycieraczek systemowych

Segment E

Montaż podokienników granitowych

Montaż drzwi zewnętrznych

Częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian budynku

Częściowe wykonanie warstwy podkładowej z chudego betonu

Wykonanie śmietnika

Częściowe wykonanie zjazdów na działkę

Wykonanie części instalacji wodociągowej segment E

Wykonanie części instalacji wodociągowej segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wodociągowej ppoż segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Wykonanie części instalacji kanalizacji sanitarnej zewn. – roboty ziemne

Wykonanie części instalacji kanalizacji sanitarnej zewn. – roboty montażowe

Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej zewn. – roboty ziemne

Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej zewn. – roboty montażowe

Wykonanie części instalacji centralnego ogrzewania segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji ciepła technologicznego segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji centralnego ogrzewania segment E

Montaż rozdzielni wnętrzowych segmenty A, B i D

Instalacje elektryczne wewnętrzne segmenty A, B i D

Montaż opraw oświetleniowych segmenty A, B i D

Instalacja KD i SSWiN, przyzywowa i dzwonkowa  segmenty A, B i D

Instalacja teletechniczna i komputerowa segmenty A, B i D

Uziom fundamentowy, instalacja odgromowa segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji elektrycznych zewnętrznych


01-30.09.2016r.

Segment A

Wykonanie sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej

Częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian budynku

Gruntowanie tynków wewnętrznych

Zabudowy z płyt Fermacell

Montaż podokienników granitowych

Montaż drzwi aluminiowych

Zabudowy z płyt g-k

Wykonanie części zadaszeń nad wejściami

Wykonanie części instalacji wodociągowej segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wodociągowej ppoż segmenty A, B i D

Wykonanie części systemu odwodnienia stropodachu segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wodociągowej segment E

Wykonanie części instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Wykonanie części instalacji kanalizacji sanitarnej zewn. – roboty ziemne

Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej – roboty ziemne

Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej – roboty montażowe

Wykonanie części instalacji centralnego ogrzewania segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji ciepła technologicznego segmenty A, B i D

Montaż rozdzielni wnętrzowych segmenty A, B i D

Instalacje elektryczne wewnętrzne segmenty A, B i D

Instalacja KD i SSWiN, przyzywowa i dzwonkowa  segmenty A, B i D

Instalacja teletechniczna i komputerowa segmenty A, B i D

Uziom fundamentowy, instalacja odgromowa segmenty A, B i D

Montaż rozdzielni wnętrzowych segment E

Instalacje elektryczne wewnętrzne segment E

Wykonanie części instalacji elektrycznych zewnętrznych


01-31.08.2016r.

Segment A

Częściowe wykonanie izolacji termicznej i przeciwwodnej stropodachu

Wykonanie posadzki na gruncie

Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III

Zabudowy z płyt Fermacell

Montaż drzwi aluminiowych

Częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian budynku

Wykonanie części instalacji wodociągowej segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wodociągowej ppoż segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej segmenty A, B i D

Wykonanie części systemu odwodnienia stropodachu segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wodociągowej segment E

Wykonanie części instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Wykonanie części instalacji kanalizacji sanitarnej zewn. – roboty ziemne

Wykonanie części instalacji kanalizacji sanitarnej zewn. – roboty montażowe

Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej zewn. – roboty ziemne

Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej zewn. – roboty montażowe

Wykonanie części instalacji centralnego ogrzewania segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji ciepła technologicznego segmenty A, B i D

Instalacje elektryczne wewnętrzne segmenty A, B i D

Instalacja KD i SSWiN, przyzywowa i dzwonkowa  segmenty A, B i D

Instalacja systemu CCTV segmenty A, B i D

Instalacja teletechniczna i komputerowa segmenty A, B i D

Montaż rozdzielni wnętrzowych segment E

Instalacje elektryczne wewnętrzne segment E

Uziom fundamentowy, instalacja odgromowa segment E

Wykonanie części instalacji elektrycznych zewnętrznych


01.31.07.2016r.

Wykonanie zjazdu z ulicy Kobaltowej

Wykonanie powierzchni utwardzonej w atrium

Częściowe wykonanie powierzchni utwardzonych na działce

Wykonanie części instalacji wodociągowej segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej segmenty A, B i D

Wykonanie części systemu odwodnienia stropodachu segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Wykonanie części instalacji kanalizacji sanitarnej zewn. – roboty ziemne

Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej – roboty ziemne

Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej – roboty montażowe

Wykonanie części instalacji centralnego ogrzewania segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji ciepła technologicznego segmenty A, B i D

Montaż rozdzielni wnętrzowych segmenty A, B i D

Instalacje elektryczne wewnętrzne segmenty A, B i D

Instalacja KD i SSWiN, przyzywowa i dzwonkowa  segmenty A, B i D

Instalacja systemu CCTV segmenty A, B i D

Instalacja teletechniczna i komputerowa segmenty A, B i D

Montaż rozdzielni wnętrzowych segment E

Instalacje elektryczne wewnętrzne segment E

Montaż opraw oświetleniowych segment E

Uziom fundamentowy, instalacja odgromowa segment E

Wykonanie części instalacji elektrycznych zewnętrznych


01-30.06.2016r.

Segment A

Częściowe wykonanie izolacji termicznej i przeciwwodnej stropodachu

Montaż okien aluminiowych

Częściowe wykonanie tynków wewnętrznych

Wykonanie podkonstrukcji do instalacji wentylacji mechanicznej

Wykończenie attyk

Segment E

Częściowe wykonanie izolacji termicznej i przeciwwodnej ścian piwnic

Wykonanie stropu żelbetowego

Wykonanie schodów żelbetowych

Częściowe wykonanie nadproży żelbetowych

Prace zbrojeniowe

Wykonanie części ścian z pustaków

Wykonanie słupów żelbetowych

Częściowe wykonanie stropu gęstożebrowego nad parterem

Wykonanie części instalacji wodociągowej segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wodociągowej ppoż segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej segmenty A, B i D

Wykonanie części systemu odwodnienia stropodachu segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Wykonanie części instalacji kanalizacji sanitarnej zewn. – roboty ziemne

Wykonanie części instalacji kanalizacji sanitarnej zewn. – roboty montażowe

Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej zewn. – roboty ziemne

Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej zewn. – roboty montażowe

Wykonanie części instalacji centralnego ogrzewania segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji ciepła technologicznego segmenty A, B i D

Instalacje elektryczne wewnętrzne segmenty A, B i D

Instalacja KD i SSWiN, przyzywowa i dzwonkowa  segmenty A, B i D

Instalacja teletechniczna i komputerowa segmenty A, B i D

Uziom fundamentowy, instalacja odgromowa segmenty A, B i D

Montaż rozdzielni wnętrzowych segment E

Instalacje elektryczne wewnętrzne segment E

Montaż opraw oświetleniowych segment E

Uziom fundamentowy, instalacja odgromowa segment E

Wykonanie części instalacji elektrycznych zewnętrznych


01-31.05.2016r.

Segment A

Wykonanie attyk

Segment B

Wykonanie części ścian z pustaków

Częściowe wykonanie nadproży żelbetowych i ceramicznych

Częściowe wykonanie stropu gęstożebrowego nad parterem

Prace zbrojeniowe

Wykonanie attyk

Segment C

Wykonanie części ścian z pustaków

Częściowe wykonanie stropu gęstożebrowego nad parterem

Częściowe wykonanie nadproży żelbetowych i ceramicznych

Częściowe wykonanie słupów żelbetowych

Prace zbrojeniowe

Częściowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

Częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych

Częściowe wykonanie fundamentów

Segment D

Prace zbrojeniowe

Częściowe wykonanie warstwy podkładowej z chudego betonu

Częściowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

Częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych

Częściowe wykonanie stropu gęstożebrowego nad parterem

Częściowe wykonanie słupów żelbetowych

Częściowe wykonanie nadproży żelbetowych

Segment E

Częściowe wykonanie warstwy podkładowej z chudego betonu

Częściowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

Wykonanie fundamentu pod dźwignik

Wykonanie ścian żelbetowych piwnic

Wykonanie słupów żelbetowych

Częściowe wykonanie nadproży żelbetowych

Prace zbrojeniowe

Wykonanie stropu żelbetowego

Wykonanie części instalacji wodociągowej segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej segmenty A, B i D

Wykonanie części systemu odwodnienia stropodachu segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wodociągowej ppoż segment D

Wykonanie części instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej – roboty ziemne

Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej – roboty montażowe

Instalacje elektryczne wewnętrzne segmenty A, B i D

Instalacja KD i SSWiN, przyzywowa i dzwonkowa  segmenty A, B i D

Instalacja teletechniczna i komputerowa segmenty A, B i D

Uziom fundamentowy, instalacja odgromowa segmenty A, B i D

Montaż rozdzielni wnętrzowych segment E

Instalacje elektryczne wewnętrzne segment E

Montaż opraw oświetleniowych segment E

Uziom fundamentowy, instalacja odgromowa segment E

Wykonanie części instalacji elektrycznych zewnętrznych


01-30.04.2016r.

Segment A

Wykonanie części ścian z pustaków

Częściowe wykonanie nadproży ceramicznych

Częściowe wykonanie stropu gęstożebrowego nad parterem

Częściowe prace ziemne

Segment B

Wykonanie części ścian z pustaków

Częściowe wykonanie nadproży żelbetowych i ceramicznych

Częściowe wykonanie słupów żelbetowych

Częściowe wykonanie stropu gęstożebrowego nad parterem

Prace zbrojeniowe

Częściowe prace ziemne

Segment C

Częściowe wykonanie warstwy podkładowej z chudego betonu

Wykonanie części ścian z pustaków

Prace zbrojeniowe

Segment D

Wykonanie części ścian z pustaków

Częściowe wykonanie nadproży żelbetowych i ceramicznych

Częściowe wykonanie słupów żelbetowych

Prace zbrojeniowe

Częściowe wykonanie warstwy podkładowej z chudego betonu

Wykonanie części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej segment E

Wykonanie części instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.


01.31.03.2016r.

Segment A

Częściowe wykonanie stropu gęstożebrowego nad parterem

Częściowe wykonanie nadproży żelbetowych i słupów żelbetowych

Prace zbrojeniowe

Segment B

Częściowe wykonanie warstwy podkładowej z chudego betonu

Wykonanie części ścian z pustaków

Częściowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

Częściowe wykonanie nadproży żelbetowych i ceramicznych

Częściowe wykonanie stropu gęstożebrowego nad parterem

Prace zbrojeniowe

Częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych

Segment C

Częściowe prace ziemne

Częściowe wykonanie warstwy podkładowej z chudego betonu

Częściowe wykonanie fundamentów

Częściowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

Częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych

Prace zbrojeniowe

Segment D

Częściowe wykonanie fundamentów

Częściowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

Częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych

Prace zbrojeniowe

Wykonanie części ścian z pustaków

Wykonanie części instalacji wodociągowej ppoż segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wewnętrznej kanalizacji deszczowej segmenty A, B i D


01-29.02.2016r.

Segment A

Wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych

Wykonanie części ścian z pustaków

Częściowe wykonanie stropu gęstożebrowego nad parterem

Częściowe wykonanie nadproży żelbetowych i ceramicznych

Częściowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

Prace zbrojeniowe

Segment B

Częściowe prace ziemne

Częściowe wykonanie warstwy podkładowej z chudego betonu

Częściowe wykonanie fundamentów

Częściowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

Częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych

Prace zbrojeniowe

Segment D

Częściowe prace ziemne

Częściowe wykonanie warstwy podkładowej z chudego betonu

Wykonanie części instalacji wodociągowej ppoż segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji wewnętrznej kanalizacji deszczowej segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji kanalizacji sanitarnej zewn. – roboty ziemne

Wykonanie części instalacji kanalizacji sanitarnej zewn. – roboty montażowe

Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej zewn. – roboty ziemne

Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej zewn. – roboty montażowe


01-31-01.2016r.

Segment A

Wykonanie warstwy podkładowej z chudego betonu

Częściowe wykonanie fundamentów

Częściowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

Wykonanie części ścian z pustaków

Segment B

Częściowe prace ziemne

Wykonanie warstwy podkładowej z chudego betonu

Częściowe wykonanie fundamentów

Prace zbrojeniowe

Wykonanie części instalacji wodociągowej ppoż segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej zewn. – roboty ziemne

Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej zewn. – roboty montażowe

Wykonanie części instalacji wodociągowej ppoż segmenty A, B i D

Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej zewn. – roboty ziemne

Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej zewn. – roboty montażowe

Instalacje elektryczne wewnętrzne segmenty A, B i D

Instalacja KD i SSWiN, przyzywowa i dzwonkowa  segmenty A, B i D

Instalacja teletechniczna i komputerowa segmenty A, B i D

Uziom fundamentowy, instalacja odgromowa segmenty A, B i D

Montaż rozdzielni wnętrzowych segment E

Instalacje elektryczne wewnętrzne segment E

Montaż opraw oświetleniowych segment E

Uziom fundamentowy, instalacja odgromowa segment E

Wykonanie części instalacji elektrycznych zewnętrznych


01-31.12.2015r.

- Wykonano ściany fundamentowe segmentu A wraz z ich zbrojeniem,

- Wykonano izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych segmentu A.

- Wykonano izolacje termiczne ścian fundamentowych segmentu A – styropian extrudowany.

- Wykonano podposadzkowe instalacje wewnętrzne kanalizacji deszczowej i sanitarnej w segmentu A i przygotowano je do zalania warstwą chudego betonu.

- Zasypano ławy i ściany fundamentowe segmentu A.

- Wykonano kolejną część zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych (sanitarnych i deszczowych) z ich zasypaniem.


05-30.11.2015r.

- Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie prac ziemnych oraz instalacji zewnętrznych.

- Wykonano prace przygotowawcze.

- Wykonano przyłącza mediów do budowy, ogrodzono teren, ustawiono budynki pomocnicze. Usunięto warstwę humusu.

- Rozpoczęto prace ziemne dla części instalacyjnej zewnętrznej i segmentu A.

- Wykonano podlewki z chudego betonu pod ławy fundamentowe.

- Wykonano ławy fundamentowe segmentu A wraz z ich zbrojeniem.

- Wykonano część instalacji zewnętrznych kanalizacyjnych (przewody zbiorcze i studzienki).


04.11.2015r. – Przekazanie placu budowy.

29.10.2015r. – Podpisanie Umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego pod nazwą: „Budowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wieloprofilowego ośrodka Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci przy ul. Łupkowej 1 w Łodzi” z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „VESTER” Handzelewicz Sp. J. z siedzibą w: 99-300 Kutno, ul. Graniczna 15.

Wrzesień-Październik 2015r. – Negocjacje z firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Vester” Handzelewicz s.j. w zakresie technologii, materiałów i specyfikacji robót oraz zakresu prac budowlanych dla zoptymalizowania kosztów inwestycji.

25.09.2015r. – Wybór przez Zarząd Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci” firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Vester” Handzelewicz s.j. z siedzibą w: 99-300 Kutno, ul. Graniczna 15 jako Wykonawcy robót budowlanych pod nazwą „Budowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wieloprofilowego ośrodka Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci przy ul. Łupkowej 1 w Łodzi”.

17.09.2015r. – Posiedzenie Komisji w sprawie oceny ofert i przeprowadzenia wstępnych negocjacji z potencjalnymi wykonawcami robót budowlanych pod nazwą „Budowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wieloprofilowego ośrodka Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci.

25.08.2015r. – Unieważnienie postępowania nr ŁH/P/01/2015 na wybór wykonawcy robót budowlanych pod nazwą „Budowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wieloprofilowego ośrodka Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci przy ul. Łupkowej 1 w Łodzi”.

24.07.2015r. – Ogłoszenie konkursu na wykonawcę robót budowlanych pod nazwą „Budowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wieloprofilowego ośrodka Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci przy ul. Łupkowej 1 w Łodzi”.

Styczeń-Czerwiec 2015r. – Przygotowanie materiałów do konkursu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, wykonanie kosztorysu i specyfikacji robót.

31.12.2014r. – Przyjęcie Regulaminu Udzielania Zamówień w postępowaniach prowadzonych w ramach Projektu „Budowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wieloprofilowego ośrodka Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci przy ul. Łupkowej 1 w Łodzi”

23.12.2014r. – Podpisanie umowy na wykonanie kosztorysu i specyfikacji robót.

22.12.2014r. – Zakończenie projektu wykonawczego i projektu wnętrz.

25.08.2014r. – Decyzja Zarządu Zieleni Miejskiej dot. usunięcia drzew kolidujących ze zjazdem bramowym na ulicę Kobaltową oraz wykonania nasadzeń zamiennych na terenie nieruchomości.

04.08.2014r. – Decyzja Zarządu Dróg i Transportu UMŁ Nr 40152.0.331.1.2014 zezwalająca na umieszczenie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogi ulic Kobaltowa-Książka.

22.07.2014r. – Podpisanie umowy na wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej do nieruchomości.

10.07.2014r. – Podpisanie umowy na wykonanie prac polegających na wyburzeniu budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości.

01.07.2014r. – Podpisanie umowy dot. przygotowania wniosku o wycinkę zieleni, kolidującej z planowaną inwestycją.

11.06.2014r. – Decyzja nr DAR-UA-II.1179.2014 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę.

27.05.2014r. – Zawarcie umowy użyczenia pasów drogowych ulic Łupkowej, Kobaltowej i Książka niezbędnych do utworzenia trzech zjazdów publicznych z nieruchomości. Decyzja ważna 3 miesiące, do czasu uzyskania pozwolenia na budowę.

05.03.2014r. – Kontrola Urzędu Miasta Łodzi dot. prowadzonej inwestycji przeprowadzonej w oparciu o postanowienia protokołu rokowań poprzedzających podpisanie aktu notarialnego + zakończona wynikiem pozytywnym.

13.02.2014r. – Pismo Z-cy Dyrektora Wydziału Praw do Nieruchomości Nr DGM-PN-V.6853.350.2013 dot. „niewniesienia zastrzeżeń do budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przy ul. Łupkowej 1 w Łodzi, na działce nr 125/7 w obrębie B-20.”.

05.02.2014r. – Pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Majątku Miasta Nr DGM-MM-III.6872.212.2013 dot. „niewniesienia zastrzeżeń do realizacji prac polegających na wyburzeniu ruin obiektów budowlanych zlokalizowanych częściowo na działkach o nr: 125/7 i 125/8 stanowiących własność Miasta Łodzi.”.

24.01.2014r. – Objęcie przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego, Ks. Abp Marka Jędraszewskiego, patronatu honorowego nad budową Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci.

20.01.2014r. – Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę budynków, budowli i uzbrojenia terenu znajdujących się na nieruchomości.

31.10.2013r. – Złożenie w Wydziale Urbanistyki i Architektury Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi wniosku o pozwolenie na budowę.

Październik 2013r. – Wykonanie projektu budowlanego oraz projektów budowlanych instalacji wewnętrznych; wykonanie projektów przyłączy.

Wrzesień 2013r. – Zakończenie uzgodnień z gestorami sieci.

09.07.2013r. – Objęcie przez Prezydenta Miasta Łodzi, p. Hannę Zdanowską, patronatu honorowego nad budową Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci.

Lipiec 2013r. – Przeprowadzenie badań geologicznych gruntu, które wymagały dodatkowych odwiertów ze względu na złą jakość gruntów na niektórych obszarach działki.

Lipiec 2013r. – Wykonanie mapy do celów projektowych.

14.06.2013r. – Uściślenie i zaakceptowanie koncepcję budynku na potrzeby realizacji projektu budowlanego.

07.05.2013r. – Objęcie przez Wojewodę Łódzkiego, p. Jolantę Chełmińską, patronatu honorowego nad budową Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci.

29.03.2013r. – Podpisanie z architektem Tomaszem Awęckim (Pracownia Architektoniczna A4) umowy na wykonanie projektu wielobranżowego.

01.02.2013r. – Podpisanie przez Stowarzyszenie aktu notarialnego z Urzędem Miasta Łodzi dot. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Łupkowej 1.

Wrzesień 2012r. – Wykonanie mapy do celów projektowych przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych Bogdan Kaźmierczak.

29.03.2012r. – Rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną budowy Hospicjum. W konkursie pierwszą nagrodę otrzymał architekt Tomasz Awęcki (Pracownia Architektoniczna A4 z siedzibą w Bielsku Białej). W piątek 1 lutego 2013 roku, Stowarzyszenie "Łódzkie Hospicjum dla Dzieci" zakupiło od Urzędu Miasta Łodzi grunt z bonifikatą. Za zgodą Rady Miejskiej, Hospicjum otrzymało pozytywną decyzję o budowie ośrodka dla nieuleczalnie chorych dzieci przy ulicy Łupkowej 1 w Łodzi. Transakcja przeprowadzona została w trybie bezprzetargowym a inwestycja zostanie ukończona w przeciagu czterech lat od daty podpisania aktu notarialnego.


podpisanie_aktu


Wrzesień 2012r. – Wykonanie mapy do celów projektowych przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych Bogdan Kaźmierczak.

29.03.2012r. – Rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną budowy Hospicjum. W konkursie pierwszą nagrodę otrzymał architekt Tomasz Awęcki (Pracownia Architektoniczna A4 z siedzibą w Bielsku Białej).


Pozwolenie na budowę - decyzja

Patronat nad budową:

PATRONATPATRONATPATRONAT

010203_Hospicjum_plansza_1_-_Zagospodarowaniemale

010203_Hospicjum_plansza_2_-_Rzutymale

010203_Hospicjum_plansza_3_-_Wizualizacjemale

Informacja Sądu Konkursowego z dnia 29.03.2012r. o rozstrzygnięciu konkursu.

Projekt:  Pracownia Architektoniczna – A4 Tomasz Awęcki


Przebieg prac w mini galerii zdjęć

Przed rozpoczęciem prac budowlanych (13.11.2015r)


 


Zobacz nas na:

Facebook Page: 394849947319337 Twitter: HospicjumDzieci YouTube: Hospicjumdladzieci External Link: plus.google.com/+StowarzyszenieŁódzkieHospicjumdlaDzieciŁódź

Raport

Raport z wydatkowania 1% za rok 2018 - pobierz

Sprawozdanie merytoryczne pełne za rok 2018 - pobierz

Rachunek zysków i strat za 2018 - pobierz

Bilans za rok 2018 - pobierz

Zakrętaki

do_www

wpłaty online