naglowek
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home > o nas > stowarzyszenie > historia
Historia

Historia Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci

W kwietniu 1999 roku podczas spotkania w Caritas Archidiecezji Łódzkiej została zaprezentowana idea powstania i rozwoju Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci. Prelekcję zatytułowaną „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – wczoraj, dzisiaj i jutro…” przedstawił dr Piotr Stengert, przewodniczący Komitetu Założycielskiego hospicjum. 29 września 1999 roku Wojewoda Łódzki zarejestrował Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ŁHdD. Odtąd Łódzkie Hospicjum dla Dzieci, jako trzecie w Polsce po warszawskim i lubelskim, objęło opieką wszystkie grupy przewlekle chorych dzieci. Wśród  naszych Podopiecznych znalazły się dzieci korzystające z różnorodnych metod wsparcia oddechowego w warunkach domowych. Naszym pierwszym pacjentem, wymagającym takiego wsparcia od czwartego miesiąca życia  jest, dziś już pełnoletni Dawid, mieszkający w Głownie. W latach 1999 – 2005 zorganizowano pracę Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci przy ulicy Pasterskiej 12/14. W latach 1999-2006 zatrudniono i szkolono w NZOZ Łódzkie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych zespół medyczny oraz pracowników niemedycznych. Od siódmego listopada 2005 roku  siedziba hospicjum znajduje się przy ul. Nastrojowej 10. Utworzono tutaj min. pokój odpraw, magazyn na sprzęt medyczny, gabinet lekarski oraz gabinet wsparcia w żałobie, a także  kancelarię, bibliotekę, gabinet kierownika NZOZ i Zarządu Stowarzyszenia. Pierwszego marca 2000 roku podpisano pierwszy kontrakt z Łódzką Regionalną Kasą Chorych na domową opiekę paliatywną dla dzieci, a w kwietniu 2003 roku pierwszy kontrakt z ŁRKCh w zakresie świadczenia „domowa wentylacja mechaniczna”. Również w 2003 roku rozszerzono działalność Hospicjum o chorych dorosłych i zarejestrowano NZOZ Łódzkie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.  21 listopada 2007 roku hospicjum otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. W 2008 roku do organizacji wprowadzony został system zarządzania jakością ISO 9001-2008.
 Harmonogram pracy hospicjum wyznacza zapewnienie poczucia bezpieczeństwa Podopiecznym  poprzez zaspokojenie ich potrzeb w zakresie stabilnego samopoczucia. Naszym celem jest uwolnienie  od cierpień zarówno fizycznych jak i psychicznych. Zadaniem Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci jest wyposażenie w niezbędny sprzęt do oddychania (respiratory, BiPAP-y, Caugh Assist-y), leczenie, rehabilitacja chorych z niewydolnością oddechową, jak również  zabezpieczenie prawidłowej pracy urządzeń medycznych. Dbając o dobre samopoczucie naszych Podopiecznych z okazji Dnia Dziecka od jedenastu lat organizujemy spotkania integracyjne dzieci i ich rodzin. Kolejnym wpisanym w kalendarz pracy hospicjum wydarzeniem są Święta Bożego Narodzenia, podczas których odbywają się występy zaproszonych artystów, wręczanie dyplomów Przyjaciela Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci, dzielenie się opłatkiem i oczywiście wręczanie prezentów dla Podopiecznych. Łódzkie Hospicjum dla Dzieci prowadzi również grupę wsparcia dla rodzin w żałobie, udziela pomocy socjalnej w sprawach dotyczących bytu, miejsca zamieszkania, opału na zimę, odżywek, artykułów spożywczych, higienicznych, chemicznych. Współorganizowaliśmy dwa obozy rekreacyjno – rehabilitacyjne w Zarzęcinie nad Zalewem Sulejowskim w latach 2002-2003 oraz współfinansowaliśmy wyjazd rodzin w żałobie na pielgrzymkę do Watykanu w 2003 roku i  do Medjugorie w 2002 roku. Od 2008 roku organizujemy cykliczne pielgrzymki do sanktuariów w Polsce. Podczas naszej 12-letniej już działalności pozyskaliśmy wielu darczyńców, którzy w sposób finansowy oraz rzeczowy nieustannie wspierają naszą działalność i pomagają realizować nasze cele statutowe. Udało nam się również nawiązać współpracę z wieloma firmami zaopatrującymi Hospicjum w specjalistyczny sprzęt medyczny. Od kwietnia 2008 roku czynimy starania zmierzające do kupna nieruchomości od Urzędu Miast Łodzi celem budowy Hospicjum z Oddziałem Wentylacji Mechanicznej. W listopadzie 2010 Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o sprzedaży Stowarzyszeniu Łódzkie Hospicjum dla Dzieci gruntu pod budowę Wieloprofilowego Ośrodka dla Przewlekle Chorych Dzieci, którego stworzenie będzie realizacją drugiego etapu wizji Stowarzyszenia, zawartej w prelekcji „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – wczoraj, dzisiaj i jutro…”.


Od 1999 roku z naszej pomocy skorzystało 205 pacjentów. Podopieczni organizacji i ich rodziny mogą liczyć  na pomoc medyczną oraz  wsparcie psychologa,   pedagoga, pracownika socjalnego, a także  księdza.  Łódzkie Hospicjum dla Dzieci pomaga przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Pod naszą opieką jest obecnie 69 chorych z Łodzi i województwa łódzkiego, o które dba 16 lekarzy, 15 pielęgniarek i 9 rehabilitantów. Codziennie nasi pracownicy spieszą z pomocą nieuleczalnie chorym dzieciom, pokonując rocznie prawie 450  tysięcy kilometrów. 

 

 

Zobacz nas na:

Facebook Page: 394849947319337 Twitter: HospicjumDzieci YouTube: Hospicjumdladzieci External Link: plus.google.com/+StowarzyszenieŁódzkieHospicjumdlaDzieciŁódź

Raport

Raport z wydatkowania 1% za rok 2018 - pobierz

Sprawozdanie merytoryczne pełne za rok 2018 - pobierz

Rachunek zysków i strat za 2018 - pobierz

Bilans za rok 2018 - pobierz

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Zakrętaki

do_www

wpłaty online