naglowek
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home > potrzebuję pomocy > hospicjum domowe dla dzieci
Hospicjum domowe dla dzieci

Opieka paliatywna/hospicyjna jest to całościowe postępowanie mające na celu poprawę jakości życia chorego i jego bliskich zmagających się z problemami związanymi z zagrażającą życiu, postępującą chorobą, poprzez zapobieganie i niesienie ulgi w cierpieniu przez wczesne ich wykrycie, całościową ocenę i leczenie uwzględniające uśmierzanie bólu, duszności i inne czynniki somatyczne oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów psychosocjalnych i duchowych wraz ze wsparciem dla rodziny chorego podczas choroby i w okresie żałoby.

Hospicjum domowe działa na obszarze województwa łódzkiego.

Personel hospicjum domowego udziela świadczeń opieki paliatywno-hospicyjnej pacjentom w stanie terminalnym, z chorobą nowotworową i innymi chorobami nienowotworowymi.

Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju -  domowe hospicjum dla dzieci, udzielane w warunkach domowych, realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz z położną podstawowej opieki zdrowotnej.


Ogólne kryteria przyjęcia do hospicjum domowego:

  • faza terminalna choroby nieuleczalnej;
  • pacjentem zajmuje się przynajmniej jeden stały opiekun, który może sprawować całodobową opiekę;
  • u pacjenta nie jest prowadzona terapia przedłużająca życie (np. chemioterapia, intensywna terapia itp.);
  • chory powinien wyrazić świadomą zgodę na ten typ leczenia, a w przypadku dziecka zgodę powinien wyrazić opiekun prawny;

W trakcie sprawowania opieki chorzy i ich rodziny/opiekunowie otrzymują dokładne zlecenia dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego. Uzyskują także informację o numerach telefonów personelu hospicjum domowego, gotowego do udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby do udzielenia wizyty w domu.


Tryb kierowania do domowego hospicjum dla dzieci i dorosłych:

Podstawą do objęcia opieką pacjentów przez zespół długoterminowej opieki domowej jest skierowanie lekarza oddziału szpitalnego lub lekarza POZ (na druku Skierowania do Szpitala).

Pacjent bądź rodzina/opiekunowie powinni zgłosić pacjenta do ŁHDiD pod numerem telefonu 42- 656 97 97, gdzie otrzymają wszystkie informacje dotyczące dalszego postępowania.


Do skierowania należy dołączyć:

  • kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
  • wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta lub jego rodziny/ opiekunów;
 

Zobacz nas na:

Facebook Page: 394849947319337 Twitter: HospicjumDzieci YouTube: Hospicjumdladzieci External Link: plus.google.com/+StowarzyszenieŁódzkieHospicjumdlaDzieciŁódź

Raport

Raport z wydatkowania 1% za rok 2018 - pobierz

Sprawozdanie merytoryczne pełne za rok 2018 - pobierz

Rachunek zysków i strat za 2018 - pobierz

Bilans za rok 2018 - pobierz

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Zakrętaki

do_www

wpłaty online