naglowek
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Home > potrzebuję pomocy > ZOL dla dzieci i dorosłych wentylowanych mechanicznie
ZOL dla dzieci i dorosłych wentylowanych mechanicznie

Szanowni Państwo,

Świadczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie dotyczą osób dorosłych  i dzieci spełniających następujące kryteria:

 • Przewlekła niewydolność oddechowa w przebiegu zdiagnozowanych schorzeń nerwowo-mięśniowych, OUN i płucnych;
 • Zakończone i udokumentowane zostało leczenie przyczynowe lub nie ma możliwości takiego leczenia;
 • Występuje przewlekła niewydolność oddechowa, a wykonane wszelkie niezbędne badania diagnostyczne uzasadniają rozpoznanie i potwierdzają niemożność stosowania innej formy terapii niż ciągła wentylacja;
 • Wymagana wentylacja jedynie metodą konwencjonalną bez konieczności stosowania HFO, IRV, ILV;
 • Tryb i parametry wentylacji zostały ustalone w szpitalu pod kontrolą badań dodatkowych, a wymiana gazowa charakteryzuje się stabilnością przy ustalonych parametrach wentylacji;
 • Wentylacja przez tracheostomię, rana jest zagojona, a wymiana rurki odbywa się bez trudności;
 • Przy współistniejących zaburzeniach połykania założona gastrostomia odżywcza;
 • Stan stabilny, nie wymagający inwazyjnego monitorowania;
 • Brak cech czynnego zakażenia;
 • Odleżyny III i IV stopnia opracowane są chirurgicznie;
 • W chwili obecnej nie wymaga hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii. 

Świadczenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla osób dorosłych i dzieci wentylowanych mechanicznie realizowane są na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Uwaga!

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, niezbędne jest uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu bez zgody pacjenta.

W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej, do zgody Sądu na umieszczenie w Zakładzie należy dołączyć:

 • postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu
 • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego

W przypadku osób jeszcze samodzielnych, ale które z racji charakteru choroby mogą w niedalekiej przyszłości utracić zdolność do samodzielnego decydowania o sobie celowym jest wcześniejsze ustanowienie pełnomocnika, który takie decyzje będzie mógł podejmować np. w formie pełnomocnictwa notarialnego.


Dokumenty do pobrania:


alt karta_kwalifikacji_pacjenta_do_wentylacji_w_warunkach_st.pdf

 oswiadczenie-przechowanie_dokumentacji_medycznej.pdf

 skierowanie_do_zol.pdf

 wniosek_o_przyjecie_do_zol_dla_pacjentow_wentylowanych_m.pdf

 wywiad_pielegniarski.pdf

 zaswiadczenie_lekarskie.pdf

 karta_kwalifikacji_do_zywienia.pdf

 skala_barthel.pdf

 

Zobacz nas na:

Facebook Page: 394849947319337 Twitter: HospicjumDzieci YouTube: Hospicjumdladzieci External Link: plus.google.com/+StowarzyszenieŁódzkieHospicjumdlaDzieciŁódź

Raport

Raport z wydatkowania 1% za rok 2018 - pobierz

Sprawozdanie merytoryczne pełne za rok 2018 - pobierz

Rachunek zysków i strat za 2018 - pobierz

Bilans za rok 2018 - pobierz

Zakrętaki

do_www

wpłaty online